Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu”

Scurt istoric

În secolul al XVI-lea exista în așezările comunei Cornu un învățământ neinstituționalizat, respectiv o școală de obștii sătești, la care puteau deprinde învățătura de carte toți cei care doreau.
Chiliile schitului din Cornu au fost prima „școală”, iar ceaslovul primul „abecedar”, la care dascăli erau călugarii și mai târziu preoții și dascălii bisericilor. Ucenicii învățau să citească și să scrie, să cunoască unele cântări călugărești și bisericești și puțină socoteală.
Departamentul de Lăuntru, prin circulara din 14 ianuarie 1838, solicita ocârmuitorului județului Prahova să asigure „încăperea școlii” și să garanteze că școlarii vor fi liberi în timpul muncilor agricole. Eforia hotărăște ca învățătorii să primească retribuția direct de la săteni.
La finele anului 1938 funcționau, în comuna Cornu, două școli, una în Cornu de Jos și una în Cornu de Sus. În anul 1844 la Școala Cornu de Sus frecventau 70 de elevi, iar la Școala Cornu de Jos 100 de elevi.
În primul an de aplicare a Legii instrucțiunii publice, emisă în 1865, în condițiile ameliorării posibilităților materiale ale sătenilor, a sporit numărul copiilor care frecventau școala.

Prezent

În prezent, pe teritoriul comunei Cornu procesul de învățământ se desfășura în două unități de învățământ preșcolar, în cele două sate, o unitate de învățământ primar, în satul Cornu de Sus și o unitate de învățământ cu clasele I-VIII în satul Cornu de Jos.
Baza tehnico-materială este formată din 17 săli de clasă pentru clasele I-VIII și patru săli pentru învățământul preșcolar, în care sunt incluse patru laboratoare (fizică, chimie, biologie și informatică) și patru cabinete (geografie, limbă engleza, limba franceză, arte plastice), la care se adaugă o sală de sport, un teren de sport și o bibliotecă școlară. De asemenea, trebuie remarcat faptul că ambientul școlar respectă normele ergonomice și se prezintă la standarde europene.

Grădinița cu program prelungit

Despre grădiniță

Comuna Cornu a reușit să construiască, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și din bugetul local, o grădiniță ce va funcționa cu program prelungit. Aceasta se va deschide la data de 15 septembrie 2021.

Noua grădiniță va avea trei grupe de copii ce vor avea program prelungit. Terenul pe care s-a construit grădinița are o suprafață de 2.033,00 mp. Clădirea are un regim de înălțime: P+1E+M, având suprafața construită grădiniță: 462,60 mp, suprafața utilă desfășurată grădiniță: 844,40 mp, suprafața construită desfășurată grădiniță: 1023,55 metri pătrați.

Biblioteca comunei Chiscani

Biblioteca Comunală Chiscani este o bibliotecă publică cu caracter enciclopedic. Satisface nevoile informaționale, educaționale, culturale, de lectură și de petrecere a timpului liber a membrilor comunității comunei Chiscani. Activitatea bibliotecii se desfășoară sub autoritatea administrativă a Consiliului Local și Primăriei  și sub  coordonarea metodologică și profesională a  Bibliotecii Județene ,,PANAIT ISTRATI‘’.
Biblioteca dispune de o sală de împrumut, dotat cu 4 computere, 1 laptop, o imprimantă, proiector și videoproiector, spații de lucru pentru utilizatori.
Fondul de carte cuprinde 8200 de volume, în principal din domeniile: literatură universală, literatura română, literatură pentru copii, educație, învățământ, psihologie, sociologie, filozofie, istorie, geografie, științe exacte și aplicate, artă etc. Colecțiile bibliotecii se îmbogățesc periodic cu lucrări ce tratează prioritar teme de actualitate, lucrări din producția editorială curentă, lucrări clasice din literatură , pentru înlocuirea celor uzate, literatură pentru copii.

Înscrierea la biblioteca

 • Pentru folosirea colecțiilor bibliotecii, utilizatorul/cititorul trebuie să fie înscris la bibliotecă.
 • Înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de carte, când se întocmește fișa de împrumut la bibliotecă sau fișa de înscriere la bibliotecă.
 • Pentru completarea corectă a fișei de înscriere, utilizatorul, trebuie să prezinte bibliotecarului date personale, cum ar fi: nume, prenume, domiciliul, data nașterii, ocupația, locul de muncă, un număr de telefon sau email de contact.
 • Prin semnarea fișei cititorul se obligă să respecte termenele de împrumut și regulamentul bibliotecii.
 • Pot fi împrumutate maximum 3 cărți o dată, pe un termen de 2 săptămâni, cu posibilitate de prelungire până la 30 de zile.
 • Nu se pot împrumuta: dicționare, atlase, albume, cărți rare, sau într-un singur exemplar, reviste, hărți, lucrări de gradul I, acestea se pot studia și folosi numai la sala de lectură.
 • Toate serviciile bibliotecii sunt gratuite.
 • În caz de pierdere sau distrugere, utilizatorul/cititorul este obligat să înlocuiască publicația/bunul distrus cu una identică fizic și valoric pentru a despăgubi biblioteca.

SERVICII PENTRU PUBLIC OFERITE GRATUIT:

 • Informare bibliografică;
 • Informații și referințe bibliografice;
 • Acces liber la raft;
 • Împrumut la domiciliu a documentelor;
 • Consultarea documentelor la sala de lectură – cu 24 locuri;
 • Împrumut interbibliotecar;
 • Vizionare și audiere  materiale audio și video;
 • Acces gratuit la internet, prin programul BIBLIONET;

Expoziții comemorative alternative, expoziții tematice, prezentări de carte, ateliere de creație și de lectură pentru tinerii cititori

 • Atelier de cusături –bilunar
 • Ateliere tematice desfășurate  pe tot parcursul anului
 • Club De Robotică, Electronică, Programare și Mecanică- săptămânal
 • Clubul Code Kids- Proiect Național-  începători-săptămânal
 • Biblioteca De Semințe – permanent

ANSAMBLUL FOLCLORIC „DUNĂRENII”

Ansamblul folcloric „Dunărenii” a luat ființă în decembrie 2012 ca un proiect cultural artistic al Școlii Gimnaziale Chiscani, inițiat de d-na înv. Georgeta Boboc, prin colaborarea unui grup de elevi ai claselor a IV-a –a VI-a cu maestrul coregraf Neculai Ciurea, iar acum, după 10 ani, când ansamblul este sub patronajul Primăriei și al Consiliului Comunal Chiscani, e format din peste 90 de persoane, cu vârste cuprinse între 7 si 65 de ani, împărțiți în 5 grupe de vârstă.
Membrii ansamblului derulează activități în proiecte folclorice prin care ne dorim să ducem urmașilor noștri moștenirea de suflet a poporului român. Dintre cele mai importante proiecte amintim: Proiectul Interjudețean “Nepoții satului, moștenitorii tradițiilor românești”, Proiectul Interjudețean “Tradiție și spiritualitate la Brăila”, Proiectul Educațional ”Leagăn de cântec si joc românesc” , Atelierul de coregrafie ”Stii să dansezi românește! Te învăț eu!”.
În cei 10 ani de activitate Ansamblul folcloric ”Dunărenii” a avut mai multe soliste: Andreea Neacșu, Nicoleta Manole, Lavinia Drăghici , Andra Cristina Sandu și Maria Violeta Drăgan.
Ansamblul include în repertoriul său dansuri si cântece din zone folclorice ale României: Moldova, Dobrogea, Oltenia, Ardeal, dar si din zona Munteniei si a Brăilei.
Iată câteva dintre rezultatele ce le oglindesc munca:

 • Trofeul „Dor de Bărăgan” – Festivalul – concurs de Folclor „Dor de Bărăgan” – secțiunea dansuri populare – 15 mai 2013
 • Trofeul „Dor de Bărăgan” – Festivalul – concurs de Folclor „Dor de Bărăgan” – secțiunea grupuri vocale – 15 mai 2013
 • Premiul I – Festivalul Județean „Floare de salcâm” – formația de dansuri „Dunărenii”, 31 mai – 1 iunie 2014;
 • Premiul I – Festivalul Național de folclor „Lina Chiralina”, ansamblul „Dunărenii” – 2013;
 • Premiul al III-lea – Festivalul Județean de Folclor „Lada de zestre” – formația de dans popular „Dunărenii” – 23 nov. 2013;
 • Premiul al III-lea –Festivalul Interjudețean „La porțile dorului” – ansamblul de dans popular „Dunărenii”, 2013;
 • Premiul al III-lea –Festivalul Național de Folclor „Lina Chiralina” – Ansamblul “Dunărenii” – 13 aug. 2014;
 • Premiul I – Festivalul Euro Dance – Ansamblul „Dunărenii” București, 2014
 • Premiul al II lea – Festivalul Interjudețean „La porțile dorului” – Ansamblul Folcloric „Dunărenii”, 2015;
 • Trofeul festivalului EuroDance – Festivalul Euro Dance – Ansamblul „Dunărenii” București, 2015
 • Trofeul Concursului Regional ”Flori de mai”, Buftea, 28 mai 2016
 • Premiul I – Festivalul Național de folclor „Lina Chiralina”, Ansamblul “Dunărenii” – 2016;
 • Trofeul Festivalului International „Stefan cel Mare si Sfant” , Chișinău, 2016
 • Trofeul Festivalului International „Cântă cucu-n Bucovina”, Chișinău, 2017
 • Trofeul festivalului „Generația centenar” – Vatra, Chișinău, Republica Moldova, 2018
 • Trofeul festivalului – Ohrid Macedonia , 2019
 • Trofeul festivalului – Folk Nuance – Sunny Beach, Bulgaria, 2022.
Sari la conținut