PRIMARIA COMUNEI CHISCANI

Judetul Braila

URBANISM

JUDETUL BRAILA

FISA LOCALITATII

 

42708                            CHISCANI                                                   RELIEF: SES

…………………………………………………………………………………………………………

Cod

Denumire

2009

1.                    TERITORIU, LOCUINTE, UTILITATI PUBLICE

1301

Suprafata totala - ha

10338

1302

Locuinte existente – total - numar

2145

1303

Locuinte in proprietate majoritara de stat - numar

61

1314

Locuinte in proprietate majoritar privata - numar

2084

1304

Suprafata locuibila – total mp

101643

1315

Suprafata locuibila – prop.  majoritara de stat - mp

1752

1316

Suprafata locuibila – prop.  majoritar privata - mp

99891

1307

Lungimea totala a retelei simple de distributie a apei potabile -  km

28.4

1320

Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor – total – mii mc

187

1321

Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor – uz casnic – mii mc

155

1309

Lungimea totala a conductelor de distributie a gazelor - km

32

1323

Gaze naturale distribuite – total – mii mc

114082

1324

Gaze naturale distribuite – uz casnic – mii mc

388

2                      POPULATIE

1401

Populatia totala – la 1 iulie (stabila)

5709

1402

Populatia  – la 1 iulie - femei

2811

1403

Populatia  cu domiciliul in localitate – la 1 iulie

5722

1417

Populatia totala – la 1 ianuarie (stabila)

5694

1418

Populatia  – la 1 ianuarie - femei

2808

1404

Nascuti vii

50

1412

Nascuti morti

 

1405

Decedati - total

68

1406

Decedati sub un an

 

1413

Casatoriti

24

1414

Divorturi

7

1407

Stabiliri de domiciliu in locaitate

153

1408

Plecari cu domiciliul din localitate

92

1410

Stabiliri de resedinta in localitate la 1 ianuarie(pana in 2000 la 1 iulie)

11

1411

Plecari cu  resedinta in localitate la 1 ianuarie(pana in 2000 la 1 iulie)

20

1415

Emigranti

 

1416

Imigrati

 

3                FORTA DE MUNCA

1500

Salariati – total – numar mediu

1327

1525

Numar mediu salariati in agricultura, silvicultura si pescuit

107

1526

Numar mediu salariati in industria

855

1528

Numar mediu salariati in prelucratoare

514

1529

Numar mediu salariati in productie si furnizarea de energie electrica  si termica, gaze, apa calda si aer conditionat

339

1530

Numar mediu salariati  in distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare

2

1531

Numar mediu salariati in constructii

17

1532

Numar mediu salariati in comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor

187

1533

Numar mediu salariati  in transport si depozitare

22

1534

Numar mediu salariati in hoteluri si restaurante

9

1536

Numar mediu salariati in intermedieri financiare si asigurari

4

1537

Numar mediu salariati  in tranzactii imobiliare

5

1538

Numar mediu salariati in activitati profesionale, stiintifice si tehnice

5

1539

Numar mediu salariati in activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport

22

1540

Numar mediu salariati in administratie publica si aparat asigurari sociale din sistemul public

13

 

Numar mediu salariati in invatamant

41

 

Numar mediu salariati in sanatate si asistenta sociala

26

 

Numar mediu salariati in alte activitati ale economiei nationale

14

4                  INVATAMANT

2101

Unitati de invatamant - total

1

2103

Scoli din invatamantul primar si gimnazial

1

2108

Copii inscrisi in gradinite

153

2109

Elevi inscri - total

343

2110

Elevi inscrisi in invatamant primar si gimnazial

343

2132

Elevi inscrisi in invatamant primar

191

2133

Elevi inscrisi in invatamant gimnazial

152

2115

Personal didactic - total

32

2116

Personal didactic in invatamant prescolar

6

2117

Personal didactic in invatamant primar si gimnazial

26

2136

Personal didactic in invatamant primar

11

2137

Personal didactic in invatamant gimnazial

15

2122

Sali de clasa si cabinete scolare

10

2123

Laboratoare scolare

6

2125

Sali de gimnastica - total

1

2142

PC - total

40

5              CULTURA SI ARTA

2207

Biblioteci – total - numar

2

2208

Biblioteci publice - numar

1

6                   SANATATE

2303

Medici – sector public - persoane

3

2354

Din total: Medici de familie – sector public – persoane

2

2305

Stomatologi – sector public - persoane

1

2315

Stomatologi – sector privat - persoane

1

2304

Personal mediu sanitar – sector public - persoane

4

2339

Personal mediu sanitar – sector privat - persoane

1

2344

Cabinete medicale individuale (de familie) – sector public

2

2346

Cabinete stomatologice (individuale) – sector public

1

2318

Cabinete stomatologice – sector privat

1

2322

Puncte farmaceutice – sector privat

1

2365

Alte tipuri de cabinete medicale  - sector public

1

7                      AGRICULTURA

1807

Suprafata Agricola dupa modul de folosinta - ha

5299

1808

Suprafata arabila - ha

5147

1809

Suprfata livezi si pepiniere pomicole - ha

48

1810

Suprafata – vii si pepiniere viticole  - ha

45

1811

Suprafata – pasuni - ha

59

9               CONSTRUCTII

1704

Locuinte terminate – total numar

79

1718

Locuinte terminate din fonduri private - numar

79

1706

Locuinte terminate din fondurile populatiei - numar

79

1326

Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri(exclusiv pentru colectivitate) - numar

63

1335

Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri pentru comert cu ridica si cu amanuntul – numar

 

2

1336

Autorizatii de construire eliberate pentru alte  cladiri - numar

10

1330

Autorizatii de construire eliberate pentru  cladiri rezidentiale (exclusiv pentru colectivitate)- mp

7649

1338

Autorizatii de construire eliberate pentru cladiri pentru comert cu ridica si cu amanuntul - mp

64

1339

Autorizatii de construire eliberate pentru alte  cladiri - mp

1117

12                  TURISM

2401

Turism de cazare – (total) numar

1

2426

Unitati tip casuta - numar

1

2402

Locuri in umitati de cazare – (total) - numar

78

2441

Locuri in umitati tip casuta  - numar

78

2446

Total – locuri - zile

14274

2461

Unitati tip casuta – locuri - zile

14274

2467

Sosiri – total - numar

129

2482

Sosiri in unitati tip casuta - numar

129

2488

Innoptari – total - numar

199

2503

Innoptari in unitati tip casuta - numer

199

 » ANUNT - 2010
» ANUNT - 2010
» -
» -
» ANUNT PUBLIC 27.09.2011 - INTENTIE DE ELABORARE PUG SI PUZ CHISCANI 27.09.2011
» PUZ SCRWSE SOLARAZ SRL - CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL SERVICII INTERNE, PUTERE DEBITATA 2,9 MW
» - PUZ CAZASU
» - U3-PUZ CAZASU
» RAPORT IN FORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - ANUNT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC
» PUZ -
» anunt - ANUNT MEDIU
» PUG CHISCANI - PUG CHISCANI
» PUG CHISCANI - PUG CHISCANI
» PUG CHISCANI - PUG CHISCANI
» PUZ CHISCANI - PUZ CHISCANI
» PUZ CHISCANI - PUZ CHISCANI
» ANUNT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - ANUNT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC