Secretar

NUME SI PRENUME:

ENACHE MARCELA

ADRESA:

COMUNA CHISCANI, STR.PRINCIPALĂ, NR.91

TELEFON:

0730513360

 

E-MAIL:

enachemimi63@yahoo.com

CALIFICARI:

STUDII: SUPERIOARE – ADMINISTRATIE PUBLICĂ

 

Anunt public
Primaria comunei Chiscani, Jud. Braila
Septembrie 2011

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL

Avand in vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa pregatitoare de elaborare.

Argumentare: Planul urbanistic general are caracter director si de reglementare operationala. Fiecare localitate trebuie sa întocmeasca Planul urbanistic general, sa îl actualizeze la 5-10 ani si sa îl aprobe, acesta constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la: a) evolutia în perspectiva a localitatii; b) directiile de dezvoltare functionala în teritoriu; c) traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute în planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean.
(cf. Legii nr. 350/2001)

Initiator: Primaria Comunei Chiscani

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic General în perioada 27.09.2011 – 23.10.2011.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: MITU MIOARA

Adresa: COMUNA CHISCANI telefon0239664011 e-mail primariachiscani@yahoo.com

Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare a Planului Urbanistic General.

Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin anunt la sediul Primariei comunei Chiscani si prin anunt publicat pe pagina de internet 27.09.2011

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului sunt:

  • Implicarea publicului in etapa pregatitoare
  • Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare
  • Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor
  • Implicarea publicului in etapa aprobarii P.U.G., cf. prevederilor Legii 52/2003 si cf. Legii 544/20011
  • Implicarea publicului in monitorizarea implementarii P.U.G. cf. Legii 544/2001

 

Anunt public
Primaria comunei Chiscani
Septembrie 2011

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

Avand in vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa pregatitoare de elaborare.

Argumentare:
Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general a unei zone delimitate din teritoriul localitatii. Planul urbanistic zonal cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la: a) organizarea retelei stradale; b) organizarea arhitectural-urbanistica în functie de caracteristicile structurii urbane; c) modul de utilizare a terenurilor; d) dezvoltarea infrastructurii edilitare; e) statutul juridic si circulatia terenurilor; f) protejarea monumentelor istorice si servituti în zonele de protectie ale acestora.(cf. Legii nr. 350 /06.07.2001)

Initiator: Primaria Comunei Chiscani

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal in perioada 27.09.2011 – 06.10.2011.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: MITU MIOARA

Adresa: COMUNA CHISCANI, telefon0239664011, e-mailprimariachiscani@yahoo.com

Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal.

Raspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin anunt la sediul Primariei prin anunt publicat pe pagina de interne27.09.2011

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:

  • Implicarea publicului in etapa pregatitoare
  • Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare
  • Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor
  • Implicarea publicului in etapa aprobarii P.U.G, cf. prevederilor Legii 52/2003 si cf. Legii 544/20011
  • Implicarea publicului in monitorizarea implementarii P.U.G cf. Legii 544/2001